ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας σε δομές ασυνοδεύτων ανηλίκων που θα λειτουργήσει το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων.

Ειδικότερα

Για τις θέσεις  Εκπαιδευτικών στην Αθήνα (προκήρυξη 6/2020) πατήστε εδώ

Για τις θέσεις  Εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη  (προκήρυξη 6/2020) πατήστε εδώ

Για τις θέσεις  Κοινωνικών Λειτουργών  στην Αθήνα (προκήρυξη 4/2020) πατήστε εδώ

Για τις θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών  στη Θεσσαλονίκη (προκήρυξη 4/2020) πατήστε εδώ

Για τις θέσεις  Φροντιστών  στην Αθήνα (προκήρυξη 7/2020) πατήστε εδώ

Για τις θέσεις  Φροντιστών στη Θεσσαλονίκη  (προκήρυξη 7/2020) πατήστε εδώ

Για τις θέσεις  Διερμηνέων  στην Αθήνα (προκήρυξη 8/2020) πατήστε εδώ

Για τις θέσεις Διερμηνέων στη Θεσσαλονίκη  (προκήρυξη 8/2020) πατήστε εδώ

Επισημαίνεται ότι λόγω σταδιακής έναρξης λειτουργίας των δομών, ο αριθμός των επιτυχόντων αφορά στον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων, όπως αυτές προκύπτουν στην παρούσα φάση σε σχέση με την πορεία υλοποίησης του έργου.

Για τον ίδιο λόγο, η λειτουργία δομής στη Λαμία, για την οποία είχαν αρχικά προκηρυχθεί σχετικές θέσεις εργασίας, αναβάλλεται προσωρινά.

Για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας

Από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://synyparxis.org/wp-content/uploads/2021/03/heade-05-scaled.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}