Πρόγραμμα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων

Πρόγραμμα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων

Με ομόφωνη απόφασή της, η Δ.Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε την υλοποίηση από το Κέντρο μας προγράμματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων. Το Κέντρο, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση,

Αντίο Πάνο

Αντίο Πάνο

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι ο αρχαιολόγος Πάνος Βοσνίδης, υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Ο Πάνος υπήρξε βασικός συντελεστής στη συνεργασία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων διερμηνέων φαρσί νταρί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων διερμηνέων φαρσί νταρί

Το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (ΚΣΠΜ-ERP), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία και λειτουργία Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων φροντιστών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων φροντιστών

Το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (ΚΣΠΜ-ERP), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία και λειτουργία Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών

Το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (ΚΣΠΜ-ERP), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία και λειτουργία Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων κοινωνικών λειτουργών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων κοινωνικών λειτουργών

Το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (ΚΣΠΜ-ERP), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία και λειτουργία Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων