Σκοπός

Όπως αναλύεται στο Καταστατικό του, ο Φορέας έχει ως σκοπό του:

  • να συνηγορεί για τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο και Ελλήνων παλιννοστούντων,
  • να παρακολουθεί και να μελετά το μεταναστευτικό φαινόμενο και το άσυλο προκειμένου να εκπονεί, να διενεργεί και να υλοποιεί προγράμματα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. νομική και κοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη) σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους,
  • να καλλιεργήσει και να προωθήσει μια αμοιβαία διαπολιτισμική κατανόηση, καθώς και την αποδοχή και το σεβασμό της «ετερότητας», μέσω της ανάληψης δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.

Σύντομο ιστορικό

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» ιδρύθηκε (Κανονισμός υπ’ αριθμ. 234/2012, Πρωτοδικείο Αθηνών αριθμ. 11561/2012) τον Ιούλιο του 2012 και αποτελεί καθολικό διάδοχο του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών, το οποίο είχε συσταθεί το 1978 ως υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με στόχο την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε Έλληνες παλιννοστούντες από γερμανόφωνες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ώστε αυτοί να ανταπεξέλθουν κυρίως σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και σε προβλήματα που προέκυπταν κατά την επιστροφή και επανένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε να διογκώνεται η εισροή αλλοδαπών μεταναστών και προσφύγων προς την Ελλάδα, η εν λόγω υπηρεσία ίδρυσε ένα ιδιαίτερο γραφείο, το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Ecumenical Refugee Program/ERP) προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα υποθέσεις αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών.

Στις 2/3/2021 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατόπιν προτάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του φορέα, ενέκρινε την αλλαγή του ονόματος σε “ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ”.