Από τις αρχές του 2020, η “ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ” λειτουργεί 5 δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων ανά την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Έργου “Δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Εκκλησίας της Ελλάδος” με χρηματοδότηση αρχικά από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από τον Φεβρουάριο 2022 από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σε αυτές φιλοξενούνται περίπου 200 παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών, ο αριθμός των οποίων στο άμεσο μέλλον πρόκειται να αυξηθεί με τη λειτουργία νέων δομών φιλοξενίας.

Εκτός από τη στέγη και την παροχή των αναγκαίων, με τη βοήθεια περίπου 125 έμπειρων επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων, τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε -πολύτιμη- ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη και σε ιατρική φροντίδα, ενώ λαμβάνουν τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές βάσεις και ευκαιρίες, που θα τους επιτρέψουν να εκπληρώσουν τα όνειρα τους στο μέλλον.

Image module

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες που παρέχονται στις δομές μας, πέραν της στέγασης, περιλαμβάνουν:

  • Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια).
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη.
  • Νομική συμβουλευτική.
  • Ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη.
  • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης
  • Εκμάθηση ελληνικών / αγγλικών και άλλων μαθημάτων / ενισχυτική διδασκαλία.
  • Δημιουργική απασχόληση.
  • Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων.

Η λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας συμμορφώνεται πλήρως με όλα τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της παιδικής προστασίας. Αναλυτικά η πολιτική παιδικής προστασίας του φορέα βρίσκεται εδώ.

Image module
Image module
Image module