Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ιστοτόπου synyparxis.org

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (στο εξής η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» ή/και «Εταιρεία»), που εδρεύει στη δ/νση Tζώρτζ 5, 10682, Αθήνα (5ος όροφος), e-mail: info@synyparxis.org, τηλ: 210 380 8979, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου synyparxis.org, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των τηλεφωνικών γραμμών που τηρεί η ίδια και οι Δομές της, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016), καθώς και τα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει.

Δια της παρούσας ενημερώνουμε τον επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου των μέσων κοινωνικής Δικτύωσης και των τηλεφωνικών γραμμών της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» και των Δομών της, αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Σκοποί Επεξεργασίας-Νομική Βάση Επεξεργασίας.

Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια:

– η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης

– η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, η οποία υπέβαλε το αίτημα,

– η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,

– το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,

– η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),

– ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider)

στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

– εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,

– εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας,

– αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP αποτελεί το δικαιολογημένο συμφέρον μας, το οποίο προκύπτει από τους ως άνω σκοπούς για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Φόρμα επικοινωνίας/ επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφωνικές κλήσεις

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας στον επισκέπτη/χρήστη με την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά τη συμπλήρωση φόρμας σε προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου (Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Σκοπός Επεξεργασίας:

– Για να απαντήσουμε σε τυχόν αίτημα/ερώτημα του επισκέπτη/χρήστη.

– Για την επικοινωνία μέσα στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης, όταν αυτή υφίσταται.

– Για τη συμμόρφωσή μας σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα όταν προβαίνουμε σε έκδοση βεβαίωσης δωρεάς/απόδειξης είσπραξης, στην περίπτωση που υπάρχει καταβολή ποσού σε Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία.

Νομική Βάση Επεξεργασίας:

– Το έννομο συμφέρον της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» αλλά και του επισκέπτη /χρήστη να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις που μας τίθενται.

– Η εκτέλεση σύμβασης που υπάρχει μεταξύ μας.

– Η συμμόρφωση της «ΣΥΝΥΠΑΞΙΣ» με έννομη υποχρέωσή της (όπως είναι η έκδοση βεβαίωσης δωρεάς/απόδειξης είσπραξης)

3. Εγγραφή σε Νewsletter

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη/επισκέπτη να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας το προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου, με την παροχή συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.

Σκοποί Επεξεργασίας: Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για την αποστολή πληροφοριών για εκδηλώσεις και δράσεις της.

Νομική Βάση Επεξεργασίας: Για την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» η προηγούμενη συγκατάθεση σας.

4. Αίτηση Προσφοράς

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη μέσω προκαθορισμένου πεδίου του ιστοτόπου να προσφέρει, εφόσον το επιθυμεί, εθελοντική εργασία, υπηρεσίες ή προϊόντα για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού της έργου, με την παροχή συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι:

Υποχρεωτικά: όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

Προαιρετικά: ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κινητό τηλέφωνο, φαξ.

Σκοποί Επεξεργασίας:

– Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη, όταν αυτός επιθυμεί την -μέσω προσφοράς του- ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της «Εταιρείας»:

– Για την αξιολόγηση της προσφοράς του.

– Σε περίπτωση αποδοχής προσφοράς και όπου αυτό είναι απαραίτητο η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», πέραν των ανωτέρω, ζητά πρόσθετα στοιχεία ώστε:

– να καταρτιστεί σύμβαση προσφοράς.

– να συμμορφωθεί με έννομη υποχρέωσή της (όπως για παράδειγμα είναι φορολογικές υποχρεώσεις)

Νομική Βάση Επεξεργασίας:

– το έννομο συμφέρον της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» να αξιολογεί την προσφορά του επισκέπτη/χρήστη και να επικοινωνεί μαζί του.

Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς:

– η εκτέλεση σύμβασης προσφοράς,

– η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας.

5. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

H «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook

Youtube

Twitter

Με τη βοήθεια της κάθε μίας από τις παραπάνω πλατφόρμες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως ενδεικτικά είναι όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε ή/και τη φωτογραφία σας).

Σκοπός επεξεργασίας: Το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, για την παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί σας.

Για την απάντηση στα μηνύματα που μας στέλνετε.

Νομική βάση: Η συγκατάθεσή σας. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow).

To έννομο συμφέρον της Eταιρείας να απαντά στα μηνύματά σας.

Σημειώνουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων αυτών από τους αντίστοιχους συνδέσμους:

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Twitter https://twitter.com/en/privacy
Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του YouTube: https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/policies/#community-guidelines

5.1. Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί η Εταιρεία, υπάρχει δυνατότητα υποβολής σχολίων. Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος. Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» έχει το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Χρήση cookies

Ο παρών ιστότοπος, όπως και άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιεί cookies κατά την πρόσβαση και την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπο synyparxis.org. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα φυλλομετρητή (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιούμε cookies, είτε δικά μας (first party) είτε τρίτων (third party, που διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε παρόχου).

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα αυστηρώς απαραίτητα cookies για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, τα οποία δεν μπορούν να απορριφθούν από μέρους σας (συλλέγοντας στοιχεία όπως για παράδειγμα είναι o έλεγχος συμβατότητας του φυλλομετρητή με cookies) καθώς και τα μη αυστηρώς απαραίτητα cookies, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε με δική σας θετική ενέργεια – συγκατάθεση (συλλέγοντας στοιχεία όπως για παράδειγμα είναι η περίοδος σύνδεσης, αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον ιστότοπό μας κατά το παρελθόν).

7. Χρήση των Χαρτών Google Maps

Στον Ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Google Maps API για την οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία μας. Όταν χρησιμοποιείτε τους χάρτες Google, τα δεδομένα σας σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας τους από τον επισκέπτη συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από την Google. Δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε παρέχουμε κάποια εγγύηση για την ακρίβεια του εν λόγω περιεχομένου Google maps. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google Maps, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας της Google, https://www.google.com/intl/el-GR_GR/help/terms_maps/ η οποία βρίσκεται κάτω από τον σχετικό χάρτη που υπάρχει στον Ιστότοπο μας, με την ένδειξη Όροι Χρήσης.

Ανήλικοι

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του παρόντος απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» δεν συλλέγει εν γνώσει της καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς.

Σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

Προέλευση Δεδομένων

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» συλλέγει και επεξεργάζεται απευθείας από τον χρήστη/επισκέπτη τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν:

– χρησιμοποιεί την φόρμα επικοινωνίας

– εγγράφεται στο newsletter

– χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» συλλέγει με αυτοματοποιημένα μέσα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθεί την ιστοσελίδα o επισκέπτης/ χρήστης, όταν ο server (διαμετακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP του και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 «Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο», από τα αυστηρώς απαραίτητα cookies (παράγραφος 6).

Αποδέκτες Δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας:

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας.

(γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας, όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής της Εταιρείας (ΙΤ), φιλοξενίας και διαχείρισης της ιστοσελίδας διανομή e-mails (newsletter) νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας και δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας. (δ) Πάροχοι Τεχνολογίας (όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι third party cookies, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κ.α.).

(ε) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Για τα αναλυτικά στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στη διεύθυνση info@synyparxis.org ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία (Tζώρτζ 5, 10682, Αθήνα (5ος όροφος).

Δικαιώματα Υποκειμένου

Ως υποκείμενο έχετε τα κάτωθι δικαιώματα, υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών)

–δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

–δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),

–δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),

– δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο),

–δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)

-δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).

Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία είτε τηλεφωνικώς στο 210 380 8979 είτε μέσω e-mail, στη διεύθυνση info@synyparxis.org, είτε μέσω σχετικής επιστολής προς την Εταιρεία (Tζώρτζ 5, 10682, Αθήνα (5ος όροφος)).

Κατ’ εξαίρεση:

– Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε newsletter από την Εταιρεία και να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που παρείχατε κατά την εγγραφή σας στο newsletter, μπορείτε να επιλέξετε πατώντας πάνω στoν σύνδεσμο «Κατάργηση» που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματά σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr)

Ασφάλεια Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσια.

Τροποποιήσεις-Αλλαγές

Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο synyparxis.org.