Συνύπαρξις

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» κυρίως δραστηριοποιείται στα παρακάτω:

Στη συνηγορία ενώπιον των Αρχών προς υπεράσπιση και κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, στην παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής, κοινωνικής υποστήριξης και συνηγορίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων, στη διαχείριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων Ελλήνων παλιννοστούντων, στη μελέτη όψεων του μεταναστευτικού φαινομένου, στη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και την εκπόνηση ερευνών και προτάσεων μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής προς τις Ελληνικές και Κοινοτικές αρχές, προκειμένου να βελτιωθεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, στην πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης πάνω σε θέματα μετανάστευσης μέσω της παραγωγής ειδικών εντύπων και της διοργάνωσης ημερίδων και εκδηλώσεων.

Image
Πρόγραμμα “Δημιουργία και λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνοδεύτων Ανηλίκων Προσφύγων και Μεταναστών”
Στεγασμένες σε κατάλληλους χώρους που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την άνεση των παιδιών, οι δομές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους 200 ανηλίκους φιλοξενούμενους.
Λεπτομέρειες
Image
"Rebuild our Lives"
Bread for the World
Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε αιτούντες διεθνούς προστασίας...
Λεπτομέρειες

Παλαιά Προγράμματα 

Λεπτομέρειες