Συνύπαρξις

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» κυρίως δραστηριοποιείται στα παρακάτω:

Στη συνηγορία ενώπιον των Αρχών προς υπεράσπιση και κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, στην παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής, κοινωνικής υποστήριξης και συνηγορίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων, στη διαχείριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων Ελλήνων παλιννοστούντων, στη μελέτη όψεων του μεταναστευτικού φαινομένου, στη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και την εκπόνηση ερευνών και προτάσεων μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής προς τις Ελληνικές και Κοινοτικές αρχές, προκειμένου να βελτιωθεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, στην πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης πάνω σε θέματα μετανάστευσης μέσω της παραγωγής ειδικών εντύπων και της διοργάνωσης ημερίδων και εκδηλώσεων.

Image
Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»
Ο κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το οποίο επιδιώκει να συμβάλλει στην αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και να βοηθήσει στην υλοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής για το άσυλο και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Λεπτομέρειες
Image
"Rebuild our Lives"
Bread for the World
Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε αιτούντες διεθνούς προστασίας...
Λεπτομέρειες

Παλαιά Προγράμματα 

Λεπτομέρειες