30/04/2024

Πρόσκληση Υποβολής Οικ. Προσφοράς – Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων – ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 24 ΙΚΕ

29/04/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέση στο Τμήμα
Προμηθειών στα Κεντρικά Γραφεία του Φορέα

09/04/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Καθαριστή/ριας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέση Νοσηλευτή/ριας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Φροντιστή/ριας

29/02/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Καθαριστών/ριών 

13/11/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Υπαλλήλων Τμήματος Προμηθειών

20/10/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέση Διερμηνέα ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ

29/08/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Καθαριστών/ριών 

18/07/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέση εκπαιδευτικού

13/07/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Νοσηλευτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Καθαριστών/ριών 

09/06/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Νοσηλευτών:

21/02/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέση Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί 

13/12/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέση εκπαιδευτικού

07/11/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Εκπαιδευτικών

01/11/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών

26/10/2022

Πρόσκληση για στελέχωση σε δομή

13/09/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Φροντιστών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Διερμηνέων Φαρσί/Νταρί & Αραβικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Ψυχολόγων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Εκπαιδευτικών

01/07/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Ψυχολόγων

04/05/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή βιογραφικών για θέσεις Εκπαιδευτικών

23/11/2020

Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω τηλεδιάσκεψης – Διακήρυξη 001/2020

19/11/2020

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας Διαγωνισμού – Διακήρυξη 001/2020

6/11/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών με αντικείμενο «Σίτιση Δομής Φιλοξενίας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης» Αρ. Διακήρυξης 0001/2020

Παράρτημα 4: ΤΕΥΔ

5/3/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΦΑΡΣΙ-ΝΤΑΡΙ

 

 

24/2/2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

24/1/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8/2020 για κάλυψη θέσεων διερμηνέων (Πατήστε εδώ για το άνοιγμα του αρχείου)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2020 για κάλυψη θέσεων κοινωνικών λειτουργών (Πατήστε εδώ για το άνοιγμα του αρχείου)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6/2020 για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών (Πατήστε εδώ για το άνοιγμα του αρχείου)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7/2020 για κάλυψη θέσεων φροντιστών (Πατήστε εδώ για το άνοιγμα του αρχείου)

 

10/1/2020

Το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (ΚΣΠΜ-ERP), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία και λειτουργία Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Λαμία. Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύσσει θέσεις εργασίας διερμηνέων φαρσί νταρί, φροντιστών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργών στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Λαμία.

Για να δείτε το περιεχόμενο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων στις ειδικότητες που σας ενδιαφέρουν πατήστε τον αντίστοιχο από τους παρακάτω συνδέσμους.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων διερμηνέων φαρσί νταρί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων Φροντιστών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων Εκπαιδευτικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων κοινωνικών λειτουργών

 

6/12/2018: Request for proposal for auditing services 184/18

 

10/12/2018: Additional info on Request for Proposal 184/18